Comuna Plopu, str. Principală ,
nr. 162 . Județul Prahova

Prezentarea Comunei Plopu

Plopu este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Prahova, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul era unul din satele comunei Hârsa din plasa Podgoria a județului Prahova, având 371 de locuitori și o biserică fondată în 1860.[3] Satul a devenit reședința comunei în 1968.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Plopu se ridică la 2.359 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.344 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (98,64%). Pentru 1,31% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,55%), cu o minoritate de evanghelici (1,99%). Pentru 1,31% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Politică și administrație

Comuna Plopu este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri. Primarul, Adrian Bălănescu, de la Partidul Național Liberal, este în funcție din 2012. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice

Partidul Politic Consilieri
Partidul Național Liberal 8 consilieri
Partidul Social Democrat 2 consilieri
Partidul PRO România 1 consilieri

Prima atestare documentară a localităţii Plopu datează din anul 1525. când domnitorul Radu de la Afumaţi înproprietăreşte pe Fătu şi cu fiii lui, cu moşia Albeştii de la Rotunda reprezentând jumatate din ocinele lui Dan, fiul lui Mânea, care stăpânea acest teritoriu încă din zilele lui Neagoe Basarab.

Economia în mediul rural, se desfăşoară o serie de activităţi neagricole (prelucrarea unor materii prime agricole, comerţ, transporturi etc.), care au un impact pozitiv asupra comunităţilor rurale, contribuind la asigurarea de venituri complementare si la creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă. Activitatea industrială din cadrul comunei Plopu este reprezentată prin câteva unităţi economice, care prelucrează, în general, resursele existente în teritoriu şi angajează o mică parte din populaţia activă a comunei. Comerţul şi serviciile sunt prezente în comuna Plopu, prin activităţi diversificate oferite populaţiei. Mica industrie este reprezentată în comună de către următoarele societăţi comerciale:

Viziunea cetăţenilor comunei Plopu este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea/ reabilitarea infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.

Scurt istoric

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Hârsa (după reședința de atunci) și avea în componență, pe lângă satele actuale, și satele Vărbila și Valea Cucului, făcând parte din plasa Podgoria a județului Prahova. Comuna avea 1863 de locuitori ce locuiau în 402 case, o școală frecventată de 45 de elevi și 5 biserici — câte una în fiecare sat, cu excepția satului Gâlmeia. În 1925, Anuarul Socec o consemnează în plasa Cricovul, având 3375 de locuitori, iar apoi în 1938 făcea parte din plasa Urlați a aceluiași județ. În 1950, a fost inclusă în raionul Urlați din regiunea Prahova și apoi în raionul Ploiești din regiunea Ploiești. În 1968, județul Prahova s-a reînființat, iar comuna a primit numele de Plopu, de la noua sa reședință, satele Vărbila și Valea Cucului trecând la comuna Iordăcheanu.

Plopu_jud_Prahova

Angajații primăriei

Organigrama_Plopu

Lista_functii_comuna_Plopu_30.03.2021